Welkom op de website van Stichting de Spinde

Stichting de Spinde is in 2015 opgericht en heeft als doel een gebouw te exploiteren en in stand te houden ten behoeve van het plaatselijk verenigingsleven en voor de ontplooiing van sociale en culturele activiteiten in Dalen en omgeving.
 
Door gezamenlijke inspanning van Bouwbedrijf Scholten, de Gemeente Coevorden, de plaatselijke verenigingen, vrijwilligers en subsidieverstrekkers beschikt Stichting de Spinde inmiddels over een prachtig multifunctioneel centrum, genaamd MFC de Spinde. In dit centrum zijn veel verenigingen en groepen actief met de meest uiteenlopende activiteiten.
 
Met het plan ‘MFC de Spinde’ wil Stichting de Spinde het club- en verenigingsleven een plek blijven bieden in Dalen. Als hoofddoelstelling is dan ook het volgende geformuleerd:

“Het behouden en vergroten van de sociale cohesie, maatschappelijke participatie en het club- en verenigingsleven in Dalen door de realisatie van MFC de Spinde en op deze wijze een essentiële bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp”.

MFC de Spinde is niet huur voor bruiloften en partijen, daarvoor heeft Dalen een aantal geschikte horecabedijven.