Welkom op de website van Stichting de Spinde

Stichting de Spinde is in 2015 opgericht en heeft als doel een gebouw te exploiteren en in stand te houden ten behoeve van het plaatselijk verenigingsleven en voor de ontplooiing van sociale en culturele activiteiten in Dalen en omgeving.
Door gezamenlijke inspanning van Bouwbedrijf Scholten, de Gemeente Coevorden, de plaatselijke verenigingen, vrijwilligers en subsidieverstrekkers beschikt Stichting de Spinde inmiddels over een prachtig multifunctioneel centrum, genaamd MFC de Spinde. In dit centrum zijn veel verenigingen en groepen actief met de meest uiteenlopende activiteiten.
Met het plan ‘MFC de Spinde’ wil Stichting de Spinde het club- en verenigingsleven een plek blijven bieden in Dalen. Als hoofddoelstelling is dan ook het volgende geformuleerd:

“Het behouden en vergroten van de sociale cohesie, maatschappelijke participatie en het club- en verenigingsleven in Dalen door de realisatie van MFC de Spinde en op deze wijze een essentiële bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp”.

MFC de Spinde

Zoekt (per zomer/juli 2022) een

BEHEERDER, beheerderspaar of beheerdersgroep

MFC de Spinde is het multifunctioneel centrum in de dorpskern van Dalen.

Wij verhuren zalen voor uiteenlopende activiteiten waar inwoners uit Dalen en omgeving aan deelnemen. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van ons dorp.

Ons huidige beheerdersechtpaar Hilbert en Willy Uneken heeft aangegeven na 6 jaar te willen stoppen.

Dit vinden wij als bestuur erg jammer, maar hebben begrip voor hun keuze.

Hierom zijn wij op zoek, per zomer/juli 2022, naar een nieuwe beheerder, beheerders echtpaar of beheerdersgroep voor ons mooie multifunctionele centrum de Spinde.

Als beheerder ben je het aanspreekpunt en regel je de dagelijkse gang van zaken, zoals:

Uiteraard staat er een passende vergoeding tegenover de werkzaamheden.

Ben je of ken je iemand of een groep personen die dit zouden willen doen, neem dan contact op met de huidige beheerder Hilbert Uneken (06 – 2742 0776) of met een van de bestuursleden Jos Wortelboer (06 – 5168 2884) of Klaas Snijder (06 – 2252 9614). Zij zijn graag bereid een toelichting te geven

Bij belangstelling mag u ook een mailtje sturen naar despindedalen@gmail.com dan neemt 1 van de bestuursleden contact met u op.

Met vriendelijke groet beheerders en bestuur,

Hilbert en Willy Uneken, Jessica Meijer, Bert Platvoet, Klaas Snijder, Jos Wortelboer.