Onze Huisregels

Huis- en gedragsregels van Multifunctioneel Centrum “De Spinde”

 1. Het algemeen toezicht berust bij de beheerder. De gebruikers zijn verplicht de door hem gegeven aanwijzingen in acht te nemen. Dit algemeen toezicht ontheft de gebruikers niet van de plicht zelf toezicht uit te oefenen op medegebruikers en bezoekers. Van de gebruikers wordt correct gedrag tegenover mede-gebruikers en de beheerder verwacht.
 1. Het bespreken van één of meerdere ruimten van MFC De Spinde dient te geschieden via e-mailadres: reserveringdespinde@gmail.com. Annuleringen dienen minimaal een week voor aanvang én voor het weekeinde (i.v.m. instellen verwarming ) te worden doorgegeven, anders wordt de huur in rekening gebracht. De tarieven voor het gebruik van een ruimte worden bepaald door het bestuur.
 1. De zalen worden verhuurd voor een dagdeel. De tijden van de dagdelen zijn.
  • 08.00 – 12.00 uur
  • 13.00 – 17.00 uur
  • 18.00 – 22.00 uur
 1. De centrale installaties zoals centrale verwarming, geluidsinstallaties en de noodverlichting worden uitsluitend door of op verzoek van de beheerder bediend. Mochten er problemen zijn dan kunt u dit melden bij de beheerder:
  Tino Duiker tel: 06-27420776
 1. In de Spinde geldt een algeheel rookverbod.
 1. Huisdieren worden in het MFC niet toegelaten.
 1. De bezoeker dient alle voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven.
 1. Niemand is verplicht tot het gebruik van consumpties bij gebruik van of bezoek aan MFC De Spinde. Het zelf meenemen van spijzen of dranken is niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kunnen met toestemming van het bestuur meegebrachte versnaperingen worden gebruikt. De tarieven van de consumpties worden door het bestuur vastgesteld.
 1. Het, al dan niet tijdelijk, plaatsen of opbergen van eigendommen van gebruikers of derden in het MFC, is slechts toegestaan na verkregen instemming van het bestuur. De Stichting “De Spinde” aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 1. Gebruikers dienen zelf de ruimte in te richten voor gebruik, na afloop de ruimte weer terug brengen in de staat van aanvaarding. Hierbij dienen eventuele aanwijzingen van de beheerder of een bestuurslid opgevolgd te worden.
 1. Aanbrengen van spijkers, bevestigingsmiddelen in de vloeren, wanden, plafonds en dergelijke is niet toegestaan. Indien een en ander toch noodzakelijk is dient dit in overleg met de beheerder te geschieden. Daarnaast is het niet toegestaan plakband of zelfklevende stickers aan te brengen op deuren, wanden of ramen. Mededelingen of folders op het whiteboard in de hal bij de entree. Gebruik hiervoor de magneten of de speciale whiteboard stiften. Alleen huurders van MFC de Spinde kunnen hiervan gebruik maken t.b.v. eigen activiteiten en/of mededelingen.
 1. Gebruikte ruimte(n) en materiaal dienen na gebruik schoon en ordelijk te worden achtergelaten. Gebruikers dienen de zaalvloer bezemschoon achter te laten (bij ‘plakkende’ vervuiling te dweilen), vloerbedekking in biljartruimte te stofzuigen. Toiletten dienen schoon achter gelaten te worden.

Een wens van iedere gebruiker: een schone ruimte en daar zorgen we samen voor!

 1. Gebruik keuken: koffie-/theekannen schoon achterlaten, het glaswerk, kop en schotel enz. schoon en droog in de kasten opbergen op de juiste plaats. Indien nodig keukenvloer dweilen.
 1. Na afloop van de activiteit dient een gebruikersnota ingevuld te worden voor het verbruik van de koffie en thee. Deze gebruikersnota ondertekend in de brievenbus in de hal bij de entree deponeren.
 1. Bij het verlaten van de ruimte dienen de ramen te worden gesloten en de   verlichting te worden uitgeschakeld.
 1. Het is de gebruiker/bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die niet door de gebruiker is gehuurd, in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) en/of die door andere groepen zijn gehuurd. Het is een gebruiker/bezoeker niet toegestaan materialen te gebruiken van andere gebruikers.
 1. Huurders die zelf muziekuitvoeringen ten gehore brengen dienen de Buma/Stemra zelf te informeren en zelf de kosten te dragen. (tel. 0223-631140)
 1. Het bestuur van de stichting en/of de beheerder kan niet aansprakelijk worden ge­steld voor diefstal, vermissing en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen en/of eigendommen van de huurder.
 1. Iedere bezoeker/gebruiker/gebruikersgroep is volledig aansprakelijk voor de door hen of tijdens hun huur en/of georganiseerde activiteit aangerichte schade, in welke vorm dan ook. Beschadigingen of vernielingen aan het gebouw, inventaris of het terrein, alsmede vermissing van bij het MFC behorende goederen, worden onmiddellijk aan de beheerder gemeld.
 1. Bezoekers/gebruikers dienen bij vertrek van het MFC de (nacht)rust in de directe omgeving niet te verstoren door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren en vol gas wegrijden met brommer of auto.
 1. Alle aanwijzingen, gegeven door de beheerder of één van de bestuursleden dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 1. Het niet opvolgen van deze gedragsregels kan weigering van de toegang tot het accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt door het bestuur genomen.
 1. Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij de beheerder of één van de bestuursleden. Klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer aan doen.
 1. Geschillen over de uitleg of toepassing van deze regels worden beslist door het bestuur van Stichting de Spinde.

Aldus vastgesteld op 17 maart 2016, voor het laatst aangepast op 31 juli 2023, door het bestuur van Stichting “De Spinde”.